Styrelsen Bergsjö Hassela Alpina 2020

Ordförande: Peter Eng 070-359 16 24

Sekreterare: Birgitta Norin 070-299 54 88

Kassör: Tintin Tillberg 070-303 21 41

Ledamöter

Thommy Söderbäck 070-350 14 77

Marie Åberg Elfgren 070-243 52 99

Michael Wallin  070-239 98 11

Torbjörn Bäckman 070-556 64 31


Suppleanter

Christer Westman 070-666 18 16

Ida Ström 070-678 87 61