Inventering på ICA
Fredag 31 aug hjälper vi till att inventerar vi på Bergsjöhallen. Trolig samling 17.00, kalrt ca 20.30. Frågor till Peter.